Eksosavtrekk for kjøretøyer

Støv- og røykavsug

Nederman har stasjonære og mobile løsninger for avtrekk og filtrering for støv og røyk fra sveising, skjæring og overflatebehandling.

Sveising, skjæring og sliping genererer støv og gasser som er skadelig for de ansatte og skitner til kjøretøyer og lokaler. Der det er gjennomførbart kan det dokumenteres at avsug fra kilden er den mest effektive metoden for å fange opp og fjerne sveiserøyk og andre gasser. Denne metoden minimerer risikoen for at sveiseren eller operatøren utsettes for skadelige gasser. 

De nødvendige komponentene for riktig kildeoppsamling av sveiserøyk er et avsug som er enkelt å plassere med en riktig designet hette, riktig luftgjennomstrømning og en påpasselig sveiser som passer på å plassere hetten slik at den fjerner farlige gasser fra luften de puster i og hindrer spredning av røyk i lokalene. 

Punktavsug med armer for sveiserøyk og gass

Nederman har et stort utvalg av avsugsarmer i ulike design. Full fleksibilitet og enkelt å plassere. Armene kan monteres både på stasjonære og mobile suge- og filterenheter.

Avsugsarmer

Den mest effektive løsningen for å fjerne og forebygge problemer med sveiserøyk er avsug i nærheten av eller ved kilden. Armene varierer i diameter og lengde, kan plasseres ca 15–40 cm fra kilden til sveiserøyken og har vanligvis et avsugsvolum på 250–500 l/s. Vi har armer i ulike design og varianter, med modeller som passer på trange steder der armen ikke kan ta for mye plass eller på steder der den må ha en rekkevidde på 6–7 meter eller mer. Nederman har et stort utvalg av avsugsarmer for sveiserøyk i ulike design med full fleksibilitet som er enkle å plassere i ulike sammenhenger. Armene kan monteres både på stasjonære og mobile suge- og filterenheter.

Overflateklargjøring

Ved overflateklargjøring med sandblåsing behandler man overflaten med en strøm av blåsemateriale (f.eks. glasspartikler, korund, stålsand, e.l.) under høyt trykk, slik at grove overflater blir glatte, glatte overflater blir grove, til å forme overflaten, eller for å fjerne for eksempel maling eller rust.

En av de viktigste utfordringene ved overflateklargjøring med sandblåsing er å unngå at blåsematerialet sprer seg til arbeidsmiljøet rundt. Overflateklargjøring må foregå på et avgrenset område. Vanligvis gjøres det i et eget sandblåserom, adskilt fra andre operasjoner, hvilket betyr at emnene man jobber med enten må flyttes til og fra sandblåserommet eller legges i et kabinett, noe som gir høyere kostnader.

Overflateklargjøring med vakuumblåser

Nedermans vakuumblåsere øker produktiviteten takket være blåsehodets design og en kontinuerlig strøm av blåsemateriale som ikke pulserer. Du kan dekke større overflater og spare penger, samtidig som du reduserer nedetid og materialkostnader. Med en vakuumblåser kan du jobbe kontinuerlig og bruke blåsematerialet flere ganger, avhengig av type blåsemiddel. Vakuumblåseren samler støvet i plastposer under overflateklargjøringen. Effektiv utskillelse av blåsematerialet med automatisk filterrengjøring med returluft gjør at filtrene varer lenger.