Eksosavtrekk for kjøretøyer

Lover og bestemmelser Kjøretøytjenester

Globale og lokale lover og bestemmelser for bilindustrien

OSHA US Dep of Labor Occup. Safety & Health Adm. 
www.osha.gov/SLTC/diesel exhaust

Utslippsstandarder for dieseleksos
www.dieselnet.com

Office of Environmental Health Haszard Assocication
www.oehha.ca.gov

US Environmental Protection Agency
www.epa.gov 

NIOSH The National Inst for Occup. Safety and Health
www.cdc.gov/niosh  

American Lung Association of California
www.californialung.org  

European Agency for Safety and Health at work 
www.agency.osha.eu.int