Løsninger for sveiserøykavsug

Produktiv sveising

Nederman tilbyr et stort utvalg av produkter og løsninger for bedre medarbeiderhelse, mindre maskinstillstand, lavere kostnader samt energieffektivt avsug for sveiserøyk.

Sveiserøyk kan forårsake helseproblemer og påvirke produksjonen negativt. Resultatet  er redusert kapasitet, tilbakevendende avbrudd og lavere lønnsomhet. Et  usikkert miljø er ikke bare en fare for sveiserne – mangel på tilstrekkelige sikkerhetstiltak er også  negativt for produksjonsutstyr og sluttprodukter.  Automatisert sveiseutstyr som roboter – og operatører – kan utsettes for  rester av sveiserøyk og må beskyttes mot dette. God helse og sikkerhet er  god butikk. 

Avtrekkssystemer som går når de ikke er i bruk, er unødvendig  sløsing med energi. Ikke bare strøm til viftemotorer, men også kostnader for  oppvarming eller kjøling av luften som erstatter  avtrekksluften. Med frekvensomformer for vifter fra Nederman justeres avtrekksluften  konstant til minimum som kreves,  noe som reduserer driftskostnadene.

For ekstra kostnadsbesparelser, kan tidsstyring som er enkel å programmere, brukssensorer  for maskiner og automatiske spjeld (motoriserte eller pneumatiske)  kombineres ved avsugspunktene for å redusere  unødvendig luftavsug ytterligere. Dette forbedrer systemeffektiviteten, gir lengre  vedlikeholdsintervaller, mindre hyppig filterrengjøring  og færre filterbytter, noe som igjen gir lavere driftskostnader  og mer oppetid.