Forbedre luftkvaliteten og energieffektiviteten ved å optimalisere oppfangingsgraden med Nedermans roterbare avsugsarmer

Hvordan får man et trygt og rent laboratoriemiljø ved hjelp av dreibare avsugsarmer? Avsug er et av Nedermans kjernekompetanseområder. Nederman har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet i København publisert en teknisk artikkel som beskriver hvordan sidetrekk, hetteposisjon, hettetype, operatørens kropp, osv., påvirker oppsamlingsgraden. Det gir også anbefalinger om hvordan optimalisere avtrekkssystemer for høy oppsamlingsgrad og lavt energiforbruk.

Den tekniske artikkelen beskriver hvilke faktorer man må ta hensyn til ved design av et laboratorium med et system med dreibare avsugsarmer.

Fysiske begrensninger – ting å ta hensyn til:

  • Sidetrekk forårsaket av bakgrunnsventilasjon
  • Plassering av annet, eksisterende utstyr
  • Operatørposisjon og hvordan han/hun beveger seg på laboratoriet
  • Avsugsarmens plassering

Forurensningskilde – ting å ta hensyn til:

  • Har definerte punkter hvor forurensning kan oppstå
  • Størrelsen til forurensningskilden
  • Forurensningens sveveegenskaper i luften
  • Forurensningens giftighet

Last ned Nedermans tekniske artikkel for å lære mer om hvordan man maksimerer oppsamlingsgraden med en dreibar avsugsarm.