Nedermans kunnskapssenter med innsikt og nyheter gjør deg opplyst

Kunnskap som gjør bedriften din bedre!

Her innhenter vi informasjon og deler kunnskap som kan bidra til å hjelpe bedriften din. Kom innom ofte!

Filtrere innhold:

lasrook

Helse- og sikkerhetsrisiko knyttet til sveising

19.10.2017

For sveiseren handler ikke faglig kompetanse bare om å kunne sveise effektivt. Det handler om å kjenne risikofaktorene i jobben og vite hvordan man jobber på en trygg måte med godt utstyr. I sveising bruker man ulike metoder. Uansett hvilken metode som brukes, må man ta hensyn til risikomomenter relatert til brann, gasser og stråling. Farlige stoffer i sveiserøyk kan for eksempel reduseres ved å justere sveiseparametere og velge en sveisemetode.

Gylne muligheter for Schalins

31.05.2017

Schalins hadde problemer med for dårlig avtrekk av oljetåke fra arbeidsmiljøet og gullstøv som ble sittende i rørsystemene. Resultatet var et usunt arbeidsmiljø med fare for allergier og tapt fortjeneste. For å skape en sunnere arbeidsplass og redusere vedlikeholdskostnadene valgte Schalin å bruke Nedermans Filtac OSF 2000-filter med oppfanger for gullstøv og pulver.

Forbedre luftkvaliteten og energieffektiviteten ved å optimalisere oppfangingsgraden med Nedermans roterbare avsugsarmer

04.04.2017

Hvordan får man et trygt og rent laboratoriemiljø ved hjelp av dreibare avsugsarmer? Avsug er et av Nedermans kjernekompetanseområder. Nederman har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet i København publisert en teknisk artikkel som beskriver hvordan sidetrekk, hetteposisjon, hettetype, operatørens kropp, osv., påvirker oppsamlingsgraden. Det gir også anbefalinger om hvordan optimalisere avtrekkssystemer for høy oppsamlingsgrad og lavt energiforbruk.