Nedermans kunnskapssenter med innsikt og nyheter gjør deg opplyst

Kunnskap som gjør bedriften din bedre!

Her innhenter vi informasjon og deler kunnskap som kan bidra til å hjelpe bedriften din. Kom innom ofte!

Filtrere innhold:

Gylne muligheter for Schalins

31.05.2017

Schalins hadde problemer med for dårlig avtrekk av oljetåke fra arbeidsmiljøet og gullstøv som ble sittende i rørsystemene. Resultatet var et usunt arbeidsmiljø med fare for allergier og tapt fortjeneste. For å skape en sunnere arbeidsplass og redusere vedlikeholdskostnadene valgte Schalin å bruke Nedermans Filtac OSF 2000-filter med oppfanger for gullstøv og pulver.

Forbedre luftkvaliteten og energieffektiviteten ved å optimalisere oppfangingsgraden med Nedermans roterbare avsugsarmer

04.04.2017

Hvordan får man et trygt og rent laboratoriemiljø ved hjelp av dreibare avsugsarmer? Avsug er et av Nedermans kjernekompetanseområder. Nederman har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet i København publisert en teknisk artikkel som beskriver hvordan sidetrekk, hetteposisjon, hettetype, operatørens kropp, osv., påvirker oppsamlingsgraden. Det gir også anbefalinger om hvordan optimalisere avtrekkssystemer for høy oppsamlingsgrad og lavt energiforbruk.

MQL (smøremengdeminimering) setter en ny standard for rensing av prosessluft i metallbearbeiding

16.01.2017

MQL er en løsning som reduserer forbruket av olje og vann i metallbearbeiding, noe som gir betydelige kostnadsreduksjoner. Økningen i produksjon og metallbearbeiding har ført til økt forbruk av skjæremateriale og smøring, kjent som kjølevæske. Kjølevæsken kan være en stor utgiftspost. MQL kan brukes for å oppnå store kostnadsbesparelser og en lavere miljøbelastning ved å redusere forbruket av olje og vann.

Silisiumdioksidstøv: helsefarene og hvordan oppdage dem

18.12.2016

Innånding av støv som inneholder kvartspartikler (silisiumdioksid) er dokumentert helseskadelig og kan blant annet føre til den dødelige, yrkesrelaterte lungesykdommen silikose. Situasjoner der silikastøv (kiselsyre) forekommer inkluderer i steinbrudd, sandbrudd og gruveindustri, støperivirksomhet, i arbeid med asfalt, fremstilling av lim, lakk og plast, og i stål- og metallbearbeiding. Symptomer på silikose inkluderer hoste, feber, kortpustethet og cyanose (blåsyke).