En av Europas største fabrikker for bilmotorer og kjøretøyer velger Nederman for å rense oljetåke i luften

En stor utfordringen for det nye anlegget var den ineffektive filtreringsteknikken for oljetåke på produksjonslinjen for motorblokker. Etter installering av Nedermans FibreDrain-baserte løsning for behandling av oljetåke er luften nå ren, noe som har redusert vedlikeholdsbehovet og forbedret arbeidsmiljøet.

Kunde: En av Europas største produksjonsanlegg for bilmotorer og kjøretøyer
Land: Ungarn
Produkt: Filtac OMF 2000 (2 stk), OMF 4000 (4 stk) OMF 6000 (2 stk)
Viktigste fordeler: Bedre filtreringseffekt, færre filterbytter på grunn av lengre filterlevetid og redusert vedlikeholdskostnad

I 2013 ble en av Europas største produksjonsanlegg for bilmotorer og kjøretøyer åpnet i Ungarn. I 2016 ble det produsert over 1,9 millioner bilmotorer, og 123 000 kjøretøyer rullet av samlebåndet. 

Utfordringer 

En av utfordringene ved anlegget var problemet med oljetåke fra produksjonen av motorblokker. Produksjonslinjen for motorblokker hadde oljetåkeoppsamling  med en gammel duggfjerner og lav filtreringseffekt. Oljetåke i luften ødela taket på bygningen, noe som førte til omfattende vedlikeholdsarbeid og avbrudd i produksjonen.

Løsning

Filtac presenterte Filtac FibreDrain-konseptet til produsenten i Ungarn. Produksjonslinjen for motorblokker var utstyrt med Filtac OMF-enheter og den filtrerte luften er nå fri for oljetåke. Maskinverktøyene lager en konsentrasjon av emulsjonsdamp på ca. 18. mg/m3, som krever veldig gode filtre og lang levetid på grunn av kontinuerlig drift.

Maskinbearbeiding av motorblokker og topplokk er  områder hvor Filtac har jobbet mye med forsking og utvik ling de siste årene samt utvikling av unike filterkomb inasjoner for å tilby de mest effektive løsningene for oppsam ling av oljetåke.

Etter installering av Nedermans FibreDrain-baserte løsning for behandling av oljetåke er luften nå ren, noe som har redusert vedlikeholdsbehovet og forbedret arbeidsmiljøet.


Færre filterbytter med lengre filterlevetid
Færre filterbytter med lengre filterlevetid
Færre filterbytter med lengre filterlevetid
Færre filterbytter med lengre filterlevetid