Filter 2 emulsjon (OMF1000 FC)

ArtNo 12400003

Fiber,dreneringsfilter F36 OMF2

Tilbehør til disse modellene

OMF 1000 FC

FibreDrain ™ oljetåke oppsamler for kontinuerlig drift.

Les mer