PowerBox arm,6m

ArtNo 40180420

PowerBox arm helt inntrekkbar for installering med Nederman PowerBox. Se teknisk beskrivelse av PowerBox for mer informasjon.

Tilbehør til disse modellene

Powerbox

Elektrisitet, komprimert luft og vakuumutløp hvor som helst når du trenger dem.

Les mer