Kolonne 3000 for KSA 70

ArtNo 40170460

Kolonne 3000 for KSA 70

Tilbehør til disse modellene

KSA 70 pre-separator

Pre-separasjon av metallspon og skjærevæsker eller lignende materialer nær arbeidsstedet for å hindre slitasje på røropplegget.

Les mer