Avsugsarm FX

Armer for røykavsug og fjerning av lukt, for eksempel arbeid med lim eller løsemidler. En fleksibel, kostnadseffektiv og praktisk løsning for å skape en røyk/dampfri arbeidsplass, for eksempel på laboratorier eller i elektronikkindustrien.

The best and most cost-efficient solution for extraction of hazardous airborne contaminants, in applications where small, flexible and easy-to-use arms are required.

Les mer

The best and most cost-efficient solution for extraction of hazardous airborne contaminants, in applications where small, flexible and easy-to-use arms are required.

Les mer

The best and most cost-efficient solution for extraction of hazardous airborne contaminants, in applications where small, flexible and easy-to-use arms are required.

Les mer

The best and most cost-efficient solution for extraction of hazardous airborne contaminants, in applications where small, flexible and easy-to-use arms are required.

Les mer
BenchTop avtrekksarm FX2 75 ESD/EX

Den beste og mest kostnadseffektive løsningen for avsug av farlig, luftbårne forurensninger for bruksområder hvor små, fleksible og brukervennlige armer er ønskelig.

Les mer

The best and most cost-efficient solution for extraction of hazardous airborne contaminants, in applications where small, flexible and easy-to-use arms are required.

Les mer
170753

The best and most cost-efficient solution for extraction of hazardous airborne contaminants, in applications where small, flexible and easy-to-use arms are required.

Les mer

The best and most cost-efficient solution for extraction of hazardous airborne contaminants, in applications where small, flexible and easy-to-use arms are required.

Les mer
Benkutsugsarm FX32 ESD

Fleksibel benkavsugsarm

Les mer