RBU

Dette er den perfekte vakuumkilden i større systemer hvor kraftig vakuum kreves for å utligne stort trykkfall i lange rør eller slanger.

RBU

Når ekstra sugekraft er nødvendig, som når større og tyngre stykker trenger å bli tatt vare på eller trenger å transporteres gjennom lange rørledninger.

Les mer