Luftstrømsalarm EX

Overvåking av angitt luftstrøm i kanaler

Luftstrømsalarmen overvåker trykkforholdet i et rør. Trykkbryteren som er koplet til kontrollboksen gir signalinngangen.

Luftstrømaalarmen er koblet til viftestarteren, og starter automatisk med viften. Det lyder en alarm (rødt LED-lys og reléterminal) når lufttrykket i røret er utenfor de forhåndsinnstilte grensene. LED-lysene er kraftige nok til å ses på avstand. To uavhengige terminaler for strømforsyning.

Trykkbryter kan være installert i ATEX-sone 2/22, kontrollboksen skal ikke installeres i en ATEX-sone.

Luftstrømalarmen består av kontrollboksen, trykkbryter, slange, innebygd filter, kabelgjennomføring og et 9 V-batteri.

Teknisk data
0 - 50 C (32 F to 122 F)
Sertifiseringer CE, EX
320 x 185 x 80 mm
Installasjon Innendørs
Vekt (kg) 1,5 + 0,7
Luftstrømsalarm PS GGW 3A4/2

ArtNo: 40780438

40 - 300 Pa
Luftstrømsalarm PS GGW 10A4/2

ArtNo: 40780439

100 - 1 000 Pa
Luftstrømsalarm PS GGW 150A4/2

ArtNo: 40780441

3 000 - 15 000 Pa