FlexPAK 1000 DX

Den ledende utsugsløsningen. Alltid riktig kapasitet.

FlexPAK DX høyvakuumenhet representerer den fremste løsningen på markedet. Enheten er designet for utsug av sveiserøyk, slipestøv, metallfliser osv. FlexPAK DX er egnet for rengjøring av arbeidsplassen, verkstedgulv og maskiner. FlexPAK DX regulerer hastigheten på motoren automatisk, avhengig av vakuumbruken. Sammenlignet med tradisjonelle kontrollere, skaper FlexPAK et optimalt og velbalansert vakuum etter behov, og sikrer en energisparende drift. Filtrene rengjøres effektivt ved å bruke kraftig luftgjennomblåsning i filteret via raske åpningsventiler. Støvet slås og samles i støvboksen. Sekvensen kontrolleres av PLC, og den kan justeres for hver installasjon. Dette maksimerer filterets levetid og sikrer riktig funksjon av enheten. FlexPAK kan utstyres med ulike typer alarmer, for eksempel nivåovervåker for avfallsbeholdere, filterindikatorer (for tettefiltre) og brannalarmer. Alarmer kan aktiveres på A- og B-nivåer, og kan settes til å gi både visuelle og hørbare signaler. FlexPAK800 DX er en høy vakuumenhet, egnet for applikasjoner der metallspon, grus og andre tunge materialer må fjernes. FlexPAK1000 DX opererer med et lavere vakuum og er egnet for uttrekk av sveiserøyk og slipestøv, og for bruk der en konstant luftstrøm, uavhengig av antall brukere, er et krav. FlexPAK DX er konstruert for å suge ut brennbart og ikke-brennbart støv, men enheten "som helhet" skal ikke plasseres på et område som er klassifisert som en sone i henhold til direktiv 1999/92/EC. Det er bare innsiden av filteret som oppfyller ATEX-kravene. FlexPAK 800/1000 DX kan brukes med rørsystemer internt, klassifisert som sone 20, 21 og 22. Produktet har ingen merker siden det ikke har en egen intern tenningskilde. Innsiden regnes som en enkel filter/silo og faller ikke inn under virkeområdet for direktivet 94/9/EC. Det er av ytterste betydning å vite egenskapene til de utsugde materialene. FlexPAK DX er ment å være en del av et utvinningsystemet som samler materialer med følgende egenskaper:
• Støveksplosjonsklasse: St1 og St2
• Pmax: ≤10 bar
• MIE (Minimum Ignition Energy) > 3 mJ
• MIT (Minimum Ignition Temperature) > 205 ºC
Materialer med egenskaper ikke gitt i ovenfor nevnt verdier må være undersøkt før bruk med FlexPAK DX. Kontakt Nederman for kundestøtte og etterforskning.
Innebygde PLC-funksjoner:
• Rørskylling og filterrengjøringssekvenser utføres like før systemet går i vent.
• Ukentlig timer sikrer at enheten slås av utenfor vanlig arbeidstid.
• Overtidstimer (tillegg).
• Avfallstømmingsmuligheter: Manuell, automatisk tidskontrollert tømmer, eller via en valgfri nivåindikator.
• Filterrengjøringsmuligheter: automatisk, tid kontrollert rengjøring, automatisk rensning utløst av en deltatrykksensor.
Innebygde sikkerhetsfunksjoner:
• Filterrengjøring deaktiveres under avfallstømming.
• Innebygd nødstopp.
• Overvåkede kontrollfilter for å oppdage viktige filterfeil.
• Overvåket vernepanel. Leder eksplosjonen til et trygt område, og stopper enheten.

  • Enkelt å montere
  • Innebygde PLC-funksjoner
  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Innebygde sikkerhetsfunksjoner
  • Konstruert for et stort bruksområde

Teknisk data
, , , ,
Sertifiseringer CE, EX
Volum, støvbeholver (L) 70
Filterområdet (m2) 6
Rengjøringsmetode, filter Rensing med reversert luft
Installasjon Innendørs
Maks. luftstrøm (m3/t) 1000 @ -15 kPa
Støynivå (dB(A)) 70
Arbeidstrykk (kPa) 15
Filtermateriale Acc. To Class M
Filtertype Stavfilter
Frekvens Hz 50
20
Antall filterelementer 1
70
Antall faser 3
Kraft (kW) 18,5
Spenning (V) 400
Vekt (kg) 412,5
15

Tilbehør til dette produktet 11

Brannalarmfiltre kompl..
ArtNo: 40116540

Brannalarmfiltre kompl..

Spiralrist 160 mm
ArtNo: 40130230

Spiralrist 160 mm

Svingspiral BU 160 mm 90 grader
ArtNo: 40130810

Svingspiral BU 160 mm 90 grader

Lyddemper LT160
ArtNo: 40139090

Lyddemper LT160

Flenset rør Ø 150,1 m
ArtNo: 40375263

Flenset rør Ø 150,1 m

Flenset vinkel 90º Ø 150
ArtNo: 40375264

Flenset vinkel 90º Ø 150

BLI EX
ArtNo: 40375269

BLI EX

Diff.trykkbryter 3-15 kPa NC
ArtNo: 40375273

Diff.trykkbryter 3-15 kPa NC

Flenset rør d100,0,5m
ArtNo: 40376525

Flenset rør d100,0,5m

Flenset vinkel 45º Ø 150
ArtNo: 40376770

Flenset vinkel 45º Ø 150

Deflektor 220 x 540
ArtNo: 40376771

Deflektor 220 x 540