Afvoersystemen voor voertuiguitlaatgassen

Uitlaatgasafzuiging

Het verwijderen van uitlaatgassen houdt uw personeel, maar ook uw apparatuur en bedrijf gezond en in werking.

Als het nodig is om verbrandingsmotoren van voertuigen binnen te laten draaien, is tevens afzuiging van voertuiguitlaatgassen noodzakelijk. Het is soms moeilijk voor te stellen hoe snel uitlaatemissies van koudgestarte voertuigmotoren in een gesloten gebouw giftige concentraties kunnen bereiken. In werkelijkheid is dat slechts een kwestie van minuten. Herhaaldelijk blootstaan aan lagere concentraties van gevaarlijke en kankerverwekkende uitlaatgassen kan op termijn enorme gevolgen hebben voor de gezondheid.

Met de oplossingen van Nederman voor voertuig uitlaatgasafzuiging kunt u het volgende bereiken:

  • Minder zieke werknemers
  • Eenvoudiger onderhoud van de faciliteit
  • Minder schade aan gevoelige elektronica in onderhoudsapparatuur 

Dieseluitlaatgasafzuiging

Dieseldampen, die men in elke voertuigonderhoudsgarage kan vinden, worden geproduceerd wanneer een motor dieselbrandstof verbrandt. Dieseldampen bevatten duizenden verschillende chemische stoffen, waaronder enkele zeer giftige. Deze omvatten stoffen (benzeen, arceen en formaldehyde) waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze kankerverwekkend zijn. Dieseluitlaatgassen bevatten ook andere schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden. Op de lange termijn is herhaaldelijke blootstelling even gevaarlijk als herhaaldelijke blootstelling aan sigarettenrook. Het uitlaatgas verspreidt zich in de zones waar de brandweerlieden eten, slapen en rusten. Het dringt zelfs door in de kleding. Onze afzuigsystemen voor uitlaatgassen kunnen helpen dit terug te dringen.