Oplossingen voor lasrookafzuiging

Productie-efficiëntie bij het lassen

Nederman biedt een groot assortiment aan producten en oplossingen, waarmee u de gezondheid van uw medewerkers en de uptime van machines verbetert, kosten verlaagt en lasrook energie-efficiënt verwijdert.

Lasdampen kunnen gezondheidsrisico's veroorzaken en de productie negatief beïnvloeden. Het gevolg is verminderde capaciteit, terugkerende storingen en mogelijk winstverlies. Niet alleen staan lassers bloot aan onveilige omstandigheden, ook productieapparatuur en eindproducten worden negatief beïnvloed als er geen adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen. Geautomatiseerde lasapparatuur, zoals robots (maar ook de operators), kan worden beïnvloed door de residudampen en moet eveneens worden beschermd. Goede veiligheid en gezondheid betekenen goede zaken doen. 

Het afzuigsysteem laten draaien als de machines al uit staan, is een enorme verspilling van energie. Niet alleen kost de ventilatiemotor energie, ook het verwarmen of afkoelen van de van buitenaf aangezogen lucht die de uitlaatlucht moet vervangen, is kostbaar. Met een frequentieregelaar van Nederman wordt de onttrokken luchtstroom constant aangepast aan de minimale eisen, waardoor de fabriekskosten dalen.

Voor aanvullende besparingen kunnen eenvoudig te programmeren timers, gebruikssensoren voor machines en automatische dempers (gemotoriseerd of pneumatisch) aan de onttrekkingspunten worden toegevoegd om de onnodige luchtafzuiging verder te verminderen. Dit verbetert de systeemefficiëntie, verlengt de onderhoudsintervals en vermindert de filterreinigingscycli en -vervangingen, wat resulteert in lagere exploitatiekosten en meer fabrieksuptime.