MQL zet nieuwe normen voor procesluchtzuivering in de metaalbewerkingsindustrie

MQL is een oplossing die het verbruik van olie en water in de metaalbewerking reduceert, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen. Omdat het percentage productie en metaalbewerking is gestegen, is het gebruik van snijvloeistoffen en smeermiddelen/koelmiddelen ook toegenomen. Koelmiddelbeheer kan erg duur zijn. MQL kan gebruikt worden om grote kostenbesparingen te realiseren en de effecten op het milieu te verminderen door het verbruik van olie en water te reduceren.

Wat is minimale hoeveelheid smeermiddel/MQL?
In plaats van uw werkstuk en gereedschap in koel- en smeermiddel te dompelen, behelst het MQL-proces het verstuiven van de olie voordat deze in de persluchtstroom wordt geïnjecteerd. De perslucht wordt vervolgens op uw gereedschap en werkstuk gericht. Anders gezegd, ze worden gekoeld met lucht, terwijl de olie wordt gebruikt om te smeren/de wrijving te verminderen. 

Onze oplossing
Nederman Filtac heeft nieuwe filtratiesystemen ontwikkeld en er patent voor aangevraagd. De systemen zijn zeer efficiënt en eenvoudig aan bestaande, traditionele procesluchtzuiveringssystemen aan te passen. 

Lees meer over het MQL-proces en de voordelen ervan.