Gezondheids- en veiligheidsrisico's bij het lassen

Voor een lasser betekent vakmanschap meer dan alleen goed kunnen lassen. Het gaat over kennis van de beroepsrisico's en kennis van veilig werken met de juiste apparatuur. Er worden voor lassen diverse methoden gebruikt. Ongeacht de toegepaste methode zijn er risico's betreffende brand, dampen en straling. Gevaarlijke stoffen in lasrook kunnen bijvoorbeeld worden gereduceerd door de lasparameters aan te passen en een lasmethode te kiezen.

Er bestaat echter geen lasmethode die volledig risicovrij is en daarom moeten er altijd veiligheidsmaatregelen worden getroffen, ongeacht de methode. Hieronder staat een overzicht van de risico's waaraan lassers blootstaan:

 • inademen van gevaarlijke dampen en deeltjes
 • werken in een vreemde houding en zware dingen tillen
 • blootstelling aan trillingen afkomstig van bijvoorbeeld boorgereedschap voor slijpen of slakvorming
 • kijken naar de lasboog en getroffen worden door de schittering, of andere oogbeschadigingen of huidletsel
 • vonken of druppels in oren, ogen of op de huid krijgen
 • blootstelling aan geluid
 • in contact komen met elektrisch geleidende apparaten en elektrische schokken krijgen
 • een ongeluk krijgen, verstikking, vergifiging, brand of explosie
 • blootstelling aan elektromagnetische velden van netsnoeren en lasapparatuur 

Gezondheidsrisico's variëren enigszins, afhankelijk van de  gebruikte lasmethode en de te lassen voorwerpen. Hoe langer u blootstaat aan lasrook  en hoe hoger de uitstoot, des te groter is het risico dat  u ziek zult worden. 

Lasrook

Inademing van lasrook is een van de meest serieuze risico's waaraan lassers blootstaan. Lasrook bevat substanties die op lange termijn ziekten kunnen veroorzaken. Veel symptomen en ziekten die door lasrook kunnen ontstaan, manifesteren zichzelf pas wanneer lassers er gedurende een lange periode aan blootstaat. Daarom is het belangrijk uzelf tegen lasrook te beschermen, zelfs wanneer ze u niet direct schadelijk voorkomen.

Wat zijn de gezondheidsrisico's?

Er worden gezondheidsrisico's geassocieerd met verschillende lasprocessen en gecoate materialen. Ernstige ziekten die het resultaat zijn van blootstelling aan verschillende soorten lasrook zijn:

 • longkanker
 • astma
 • zweren in de neus
 • zweren op de huid (zogenaamde "chroomgaten")
 • allergieën en dermatitis door allergisch contact
 • problemen met vruchtbaarheid en voortplanting

Lees meer over gezondheidsrisico's bij laswerkzaamheden in onze brochure  "Lassers zijn blootgesteld aan gevaarlijke dampen en stof" >> en "Bescherming tegen gevaarlijke lasrook" >>