Flänsat rör dia 200 mm, längd 0,5 m

ArtNo 40376516

Flanged pipe dia 200mm, length 0,5m

Toebehoren bij deze modellen

FlexFilter EX

A state of the art filter system to meet your current and future needs

Lees meer