Carrière binnen milieutechnologie bij Nederman

Interview met Marie Nilsson, industrieel ontwerper

Het hart van Nedermans aanbod vormt de combinatie tussen ecologische en economische efficiëntie. Om meer te weten te komen over onze duurzame werkwijze bij de ontwikkeling van onze producten, hielden we een interview met Marie Nilsson, industrieel ontwerper bij Nederman.

Hoe neem je de focus op het milieu mee in de ontwikkeling van producten?
"Het is eigenlijk een van de hoofdgebieden waarop we ons richten. Het gaat niet alleen om het milieu, maar ook om onze concurrentiepositie te vergroten. We vinden het belangrijk dat onze producten de behoeften van de gebruiker werkelijk vervullen en we bieden echte waarde om duurzaam te zijn," zegt Marie Nilsson, industrieel ontwerper bij Nederman, en ze vervolgt: "Tijdens de productontwikkeling beoordelen we de producten steeds aan de milieueffecten ervan. Via optimale functionaliteit en slim ontwerp streven we ernaar de impact van het product op het milieu gedurende hele levenscyclus te reduceren. Dus vanaf de grondstof, productie, distributie, gebruik, onderhoud tot en met recycling." 

Is dit een nieuwe manier van werken?
"We werken al vele jaren op deze manier, maar we verbeteren natuurlijk bij elk project onze werkwijze," zegt Marie Nilsson.
Bedrijven in uiteenlopende industrieën zijn gebaat bij een eco-efficiëntere productie, vooral dankzij Nedermans brede gamma aan oplossingen voor industriële luchtfiltering. Nederman streeft er continu naar zijn werkwijze met betrekking tot duurzaamheid te verbeteren. 

Heb je een voorbeeld van een product waarbij de milieubenadering die je noemde, is toegepast?
"De nieuwe FilterBox is een goed voorbeeld hiervan. We zijn erin geslaagd de energie-efficiëntie te verbeteren, de hoeveelheid gebruikt materiaal terug te dringen en nog veel meer," zegt Marie. 

Verbeterde duurzaamheid op drie belangrijke gebieden
De derde generatie van de FilterBox werd enkele jaren geleden geïntroduceerd en werd goed ontvangen op de markt. De FilterBox vangt zwevende deeltjes op uit de lucht en filtert deze, resulterend in een schonere en veiligere werkomgeving. Het ontwikkelingsteam van Nederman heeft een product ontwikkeld dat verbeterd is op de volgende punten:

1. Energie-efficiëntie
Er is veel energie in gestoken om het product de hoogst mogelijke prestatie te laten leveren bij minimaal energieverbruik. De FilterBox heeft een energiebesparingsfunctie, zoals een automatische start/stop, en de ventilators voldoen aan de Richtlijn inzake ecologisch ontwerp (Ecodesign).
 
2. Optimaal grondstofverbruik
Het nieuwe product is 27% lichter in gewicht doordat er minder materiaal werd gebruikt en het aantal componenten radicaal is gereduceerd, van 115 tot 16 in vergelijking met eerdere versies.

3. Slimme functies
De moderne software is ontworpen om het servicepersoneel in staat te stellen op afstand problemen op te lossen en het product te onderhouden, in te stellen en bij te werken. Dit heeft geleidt tot een aanzienlijke vermindering in de hoeveelheid ritten die nodig zijn voor onderhoudsdoeleinden, waarmee de uitstoot van koolstofdioxide eveneens werd verminderd.

Wat is de volgende stap?
"Wat betreft onze concurrentiepositie proberen we niet te onthullen wat we doen, maar milieuzorgen en eco-efficiënte productie vormen de kern en zijn belangrijke concurrentievoordelen in de strijd om de klant," aldus Marie Nilsson. Ze neemt afscheid en moet snel naar de volgende bespreking over toekomstige verbeteringen.