Afvoersysteem voor uitlaatgassen voor brandweer- en hulpvoertuigenkazerne

Gezondheid en veiligheid in brandweer- en hulpvoertuigenkazernes

Uitlaatgassen kunnen de gezondheid van brandweerlieden ernstig schaden

Dieseldampen, die men in elke brandweerkazerne kan vinden, worden geproduceerd wanneer een motor dieselbrandstof verbrandt. Dieseldampen bevatten duizenden verschillende chemische stoffen, waaronder enkele zeer giftige. Deze omvatten stoffen (benzeen, arceen en formaldehyde) waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze kankerverwekkend zijn. Diesel uitlaatgassen bevatten ook andere schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden. Op de lange termijn is herhaaldelijke blootstelling even gevaarlijk als herhaaldelijke blootstelling aan sigarettenrook. Het uitlaatgas verspreidt zich in de zones waar de brandweerlieden eten, slapen en rusten. Het dringt zelfs door in de kleding. Onderzoek heeft uitgewezen dat het aantal brandweerlieden met kanker uitzonderlijk hoog is.

Uitlaatgasafzuiging direct aan de uitlaatpijp

De afzuigsystemen voor uitlaatgassen van Nederman zijn speciaal ontworpen voor hulpvoertuigen. De uitlaatgassen worden onmiddellijk bij de uitlaat afgezogen, wat de enige effectieve manier is om dit te doen. Meer dan 100.000 afzuigsystemen van uitlaatgassen die in hulpvoertuigenkazernes over de hele wereld zijn geïnstalleerd bewijzen dit!