Oplossingen voor lasrookafzuiging

Gezondheidsrisico's van lassen

Bescherming tegen gevaarlijke lasdampen

Lassers krijgen te maken met uiteenlopende risico's, waaronder gevaarlijke stoffen die hen door ziekte van het werk kunnen houden of zelfs vervroegd met pensioen kunnen sturen. Elke lasmethode produceert zijn eigen hoeveelheid rook en damp, waarin zich weer verschillende concentraties gevaarlijke stoffen bevinden. Risicovolle elementen zijn bijvoorbeeld hexavalent chroom Cr (VI), mangaan, nikkel en lood. De deeltjesgrootte (0,01-1 μm) beïnvloedt de giftigheid van de rook. Hoe kleiner de deeltjes, hoe gevaarlijker ze zijn, omdat ze makkelijker in te ademen zijn en dieper in de longen doordringen. De hoeveelheid en het soort lasrook hangt af van lasparameters en basismaterialen. Daarom is het onmogelijk om te zeggen dat de ene methode beter of slechter is dan de andere. We zien wel dat MIG/MAG- en TIG-lassen steeds vaker worden toegepast. Deze methoden leiden vaak tot een betere werkomgeving.

Grote risico's bij lassen

De risico's hangen samen met verschillende lasprocessen en gecoate materialen. Ernstige ziekten die het resultaat zijn van blootstelling aan verschillende soorten lasrook zijn:

  • Long-, darm-, darmkanaal- en leverkanker
  • Hersenschade
  • Neurologische aandoeningen
  • Verminderde longcapaciteit
  • Longontsteking
  • Astma
  • Huidziekten
  • Allergieën
  • Vruchtbaarheidsproblemen

Oplossingen van Nederman voor werkplaatsventilatie

Een goede, veilige werkomgeving leidt tot minder ziekteverzuim of dat medewerkers vervroegd met pensioen moeten gaan. Een goede werkomgeving betekent dat het eindproduct van betere kwaliteit zal zijn en dat de productiviteit hoger ligt. Een succesvolle onderneming vereist veilige en fatsoenlijk werkomstandigheden. 

Afzuiging bij de bron blijkt de effectiefste manier te zijn om lasrook op te vangen en af te voeren. Kies de effectiefste oplossing voor uw werkplaats! Nederman heeft verschillende oplossingen voor het verwijderen van stof, dampen en deeltjes. Uw keuze hangt af van het af te zuigen materiaal en hoe vaak u het systeem gaat gebruiken.

Lasdeeltjes 
Zwevende deeltjes na twee weken lassen. Eén lasser produceert 20-40 g rook per uur, wat ongeveer 35-70 kg per jaar is.