Optimaliseer uw afzuigsysteem om de luchtkwaliteit en energie-efficiëntie te verbeteren

Veel industrieën produceren emissies die de luchtkwaliteit en het milieu beïnvloeden. Daarom is het belangrijk apparatuur te gebruiken, die schadelijke rook, stof, gas en damp kan opvangen, zoals een afzuigarm. Door optimaal gebruik te maken van een afzuigarm creëert u een veiligere en energie-efficiëntere werkomgeving. In dit blog leest u meer over de manier waarop u de efficiëntie van uw afzuigsysteem kunt maximaliseren.

Industrieën en processen die schadelijke emissies produceren

Werkplaatsen, laboratoria en de elektronica-industrie zijn voorbeelden van werkomgevingen waar vaak schadelijke stof, rook en dampen worden geproduceerd. Wanneer de verontreinigende stoffen zich verspreiden, kunnen ze een negatieve invloed hebben op zowel de faciliteit als de luchtkwaliteit. Om een veilige en duurzame werkomgeving te handhaven is het belangrijk apparatuur te gebruiken die schadelijke emissies opvangt en filtert. Het doel is de deeltjes of stoffen op te vangen, voordat ze ook maar de ademzones bereiken of het milieu verontreinigen. 

Afzuigarmen zorgen voor een veiligere werkplek en een duurzame omgeving

Er zijn verschillende typen apparatuur voor plaatselijke afzuiging. Een veelgebruikt voorbeeld is een verstelbare afzuigarm die bij de bron van de vervuiling wordt geplaatst. De afzuigarm kan zeer effectief zijn, mits deze op de juiste manier wordt gebruikt. Het positioneren van de afzuigarm heeft grote invloed op hoe goed de verontreinigende stoffen worden opgevangen. Door de instelling en de positie van de afzuigarm te optimalisern draagt u bij aan een veiligere werkplaats voor uzelf en uw collega's. Daarnaast maakt u de werkzaamheden efficiënter. Als elke afzuigarm vervuilende stoffen op zijn maximale capaciteit afzuigt, kan het aantal afzuigarmen worden verminderd, wat tevens het energieverbruik van de hele productie verlaagt.  

Onderzoek naar efficiëntie van plaatselijke afzuiging in laboratoria

Met andere woorden: er is veel winst te behalen door betere kennis over dit onderwerp. Wat is dan de efficiëntste manier om de afzuigarm te gebruiken? Om een degelijk antwoord op deze vraag te kunnen geven werkt Nederman mee aan een onderzoek aan de Deense Technische universiteit in Kopenhagen. In het onderzoek wordt de efficiëntie van plaatselijke afzuiging in laboratoria bestudeerd. Nederman droeg bij door vragen van onderzoekers te beantwoorden en door afzuigarmen te leveren, die werden getest. Vooralsnog kunnen de resultaten worden gegeneraliseerd en gelden ook voor andere instellingen en afzuigapparatuur. We hebben veel geleerd van het onderzoek en wilden zeker zijn dat deze kennis ook de daadwerkelijke gebruikers van de afzuigarmen zou bereiken. Daarom hebben we een whitepaper gepubliceerd, waarin we de belangrijkste resultaten van het onderzoek toelichten en deze combineren met onze eigen ervaring en kennis op dit gebied.

Hoe u uw werkplaats het beste kunt inrichten en de afzuigarmen het beste kunt positioneren

Er zijn veel verschillende factoren die de efficiëntie van het afzuigsysteem beïnvloeden. De lucht in een ruimte beweegt continu door bijvoorbeeld algemene ventilatie, terugslag en bewegingen van het personeel. Daarom moeten al deze parameters worden meegenomen in het ontwerp en gebruik van het afzuigsysteem:

  • Zorg allereerst voor zo min mogelijk achtergrondventilatie. Vooral ventilatie die verticale terugslag van bovenaf veroorzaakt. 
  • Plaats ten tweede de afzuigarmen op de werktafels. Zo kunt u de opvangcapaciteit verbeteren. De tafels helpen bij de afvoer van emissies en zorgen ervoor dat ze niet in de ruimte verspreiden.
  • Ten derde hebben verticale scheidingswanden bij verticale terugslag geen of negatieve invloed op de afzuigefficiëntie.

Zodra de bovenstaande punten in acht worden genomen, zijn er nog een paar algemene richtlijnen voor de positionering van uw afzuigarm. Zo maximaliseert u de capaciteit:

  • Wanneer de vervuilde lucht een lage opwaartse snelheid heeft, kunt u de afzuigarm het best aan de zijkant van de vervuilingsbron plaatsen. 
  • Zorg dat de afzuigarm dicht bij de werktafel staat en gebruik het oppervlak van de tafel als geleider om de vervuilde lucht op te vangen met de afzuigarm. 
  • Plaats de kap van de afzuigarm altijd zo dicht mogelijk bij de bron. 
  • Laat het gebied waar de afzuigarm de vervuilde lucht afzuigt, overlappen met de werkomgeving. Dit is belangrijk! 
  • Als u de afzuigarm op grotere afstand moet plaatsen, dient u een grotere opvangkap te gebruiken. Zo vergroot u de opvangzone. Als dit niet mogelijk is, kunt u als alternatief de luchtstroom in de afzuigarm verhogen. Nadeel hiervan is wel dat er meer energie wordt verbruikt. 

Gebruiksvriendelijke en efficiënte afzuigapparatuur 

Door de aanbevelingen hierboven op te volgen kunnen fabrieksmanagers en operators de veiligheid aanzienlijk verbeteren en het energieverbruik op hun werkplaats reduceren. Bij Nederman zijn we ervan overtuigd dat de positionering en het gebruik van de afzuigapparatuur eenvoudig moet zijn. En bovendien vinden we dat de apparatuur uiterlijk naadloos in de werkomgeving moet passen. Daarom ontwikkelen we onze afzuigarmen en andere afzuigapparatuur steeds verder om te voldoen aan al uw eisen. We hopen dat de tips hierboven, samen met een beter begrip van en kennis over afzuigarmen, zullen bijdragen aan een veiligere en duurzamere werkomgeving voor onze klanten.  

Ik hoop dat dit blog u enkele nieuwe inzichten heeft gegeven in de manier waarop u de efficiëntie van uw afzuigsysteem kunt maximaliseren. Wilt u nog meer informatie? Download het whitepaper "Verbeter de luchtkwaliteit en energie-efficiëntie door de opvangcapaciteit te optimaliseren met de  verlengarmen voor afzuigarmen van Nederman". Aarzel niet om contact met ons op te nemen, als u vragen hebt. We helpen u graag verder!