Zwijacze węży do etanolu

Przedstawiamy platformę IIoT dla odpylaczy

Nederman Insight dla odpylaczy FlexPAK – inteligencja i komunikacja

FlexPAK to wiodący odpylacz wysokiego podciśnienia na rynku, zawsze gwarantujący właściwą wydajność. Urządzenie znajduje szerokie zastosowanie, w tym do odciągu dymów spawalniczych, pyłów farmaceutycznych i spożywczych, pyłów powstających podczas szlifowania kompozytów i metali, pyłów wybuchowych, wiórów metalowych itp. Radzi sobie również z czyszczeniem pomieszczeń, miejsc pracy i maszyn w normalnych i trudnych warunkach.

 

Teraz odpylacz FlexPAK jest jeszcze bardziej inteligentny dzięki Nederman Insight 

 

Opracowaliśmy działającą w chmurze platformę IIoT* przeznaczoną specjalnie dla systemów filtrowentylacyjnych. Platforma zapewnia wizualizację w czasie rzeczywistym i monitorowanie wydajności systemu, w tym dostosowane do indywidualnych potrzeb pulpity nawigacyjne, alerty i alarmy.

 

Dane są bezpiecznie przechowywane i dostępne w sieci oraz przez urządzenia mobilne. Platforma daje użytkownikowi możliwość optymalizowania wydajności systemu, lepszego planowania prac konserwacyjnych i tworzenia raportów filtracyjnych.

 

Jak Nederman Insight może Ci pomóc

 

Monitorowanie zdalne: Nadzorowanie pracy filtra z miejsca wewnątrz zakładu lub poza nim. Wygodny dostęp do systemu filtrowentylacyjnego w dowolnym momencie z dowolnego miejsca ułatwia podejmowanie świadomych, przemyślanych decyzji.

Optymalizowanie wydajności: Historia danych i tendencji w funkcjonowaniu filtrów pomaga zwiększyć wydajność i zminimalizować ryzyko nieplanowanych przestojów.

 

*IIoT = Industrial Internet of Things

 

Oto jak to działa

 Ilustracja Insight HighVac 

 
1 .   

Czujniki: rozmieszczone w całym urządzeniu FlexPAK, monitorują kluczowe parametry wydajności i funkcje takie jak: poziom podciśnienia, warunki bezpieczeństwa EX, temperatura, spadek ciśnienia, poziom wypełnienia pojemnika i sprężone powietrze.

 

2.

Zestaw komunikacyjny: bramka bezpiecznie przekazuje dane w czasie rzeczywistym do chmury Nederman Insight, umożliwiając zdalne monitorowanie systemu.

 

3.

Przechowywanie danych: dane operacyjne są bezpiecznie przechowywane w chmurze i dostępne na żądanie.

 

4.

Pulpity nawigacyjne: Przyjazna dla użytkownika wizualizacja działania odpylacza FlexPAK.

 

                                                                   

FlexPAK i Nederman Insight

Umożliwienie Ci korzystania z narzędzi i danych niezbędnych do sprostania nowoczesnym wyzwaniom operacyjnym.

 Praca bez przestojów 

Eliminacja przestojów

Możliwość podjęcia działań, zanim system

przestanie funkcjonować lub jego wydajność spadnie. 

 Mniej prac konserwacyjnych 

Ograniczenie nieplanowanych prac konserwacyjnych
Prace konserwacyjne są mniej kosztowne,
kiedy są planowane.

 Okres eksploatacji

Dłuższy okres eksploatacji systemu

Pomoc we wczesnym usuwaniu usterek

w celu przedłużenia okresu eksploatacji.

 

 Zarządzanie ryzykiem

Większe bezpieczeństwo ludzi i pomieszczeń

Wczesne ostrzeżenia przeciwpożarowe i ostrzeżenia o możliwości wybuchu

ograniczają do minimum ryzyko obrażeń ciała i uszkodzeń mienia.

 Wydajność

Śledzenie wydajności
Uzyskaj cenne dane o
funkcjonowaniu Twojego filtra

 Ekologia i zrównoważony rozwój

Energooszczędność

System, którego wszystkie elementy funkcjonują

poprawnie, zwykle zużywa mniej energii.

                        

 

Bramka bezpiecznie przekazuje dane w czasie rzeczywistym do chmury Nederman Insight, umożliwiając zdalne monitorowanie systemu.

Bramka bezpiecznie przekazuje dane w czasie rzeczywistym do chmury Nederman Insight, umożliwiając zdalne monitorowanie systemu.

Bramka bezpiecznie przekazuje dane w czasie rzeczywistym do chmury Nederman Insight, umożliwiając zdalne monitorowanie systemu.

Przyjazna dla użytkownika wizualizacja działania odpylacza FlexPAK.

Zwijacze węży do etanolu

Przedstawiamy platformę IIoT dla odpylaczy