Odpylanie przemysłowe

Systemy odpylające w przemyśle drzewnym

Odpylanie w przemyśle drzewnym

Obróbka drewna poprzez piłowanie, heblowanie, szlifowanie i inne procesy powoduje powstawanie bardzo dużych ilości odpadów: trocin i pyłów. Unoszący się w powietrzu pył i drobne cząstki mogą być niebezpieczne dla zdrowia i powinny być wyeliminowane u źródła, zanim dotrą do układu oddechowego. Typowe źródła pyłu w przemyśle drzewnym to cięcie i szlifowanie. 

Firma Nederman opracowała szeroką gamę produktów i systemów do odprowadzania dużych ilości odpadów drzewnych w sposób bezpieczny i wydajny. Obejmuje ona odpylacze, rozwiązania filtracyjne, ramiona odciągowe, rury, wentylatory, przenośniki, silosy i automatyczne systemy sterowania. Systemy te umożliwiają klientom nie tylko stworzenie dobrego środowiska pracy, ale również odzyskanie odpadów z obróbki drewna, co ma znaczną wartość finansową. Po przekształceniu w pelety, pozostałości produkcyjne mogą być wykorzystane do produkcji energii lub sprzedane jako biopaliwo.

Pyły wybuchowe

Pył drzewny stanowi jeden z najpowszechniejszych rodzajów pyłu, do których firma Nederman dostarcza rozwiązania odciągowe. Odpylacze muszą nie tylko skutecznie usuwać i filtrować pył; cały system musi być poprawnie zaprojektowany, żeby spełniać wymagania ATEX i NFPA i chronić pracowników oraz obiekty. Więcej informacji o tych zagrożeniach – zob. odprowadzanie pyłów wybuchowych