Rozwiązania do odciągu pyłów w branży obróbki kompozytów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona pracowników to najlepsza inwestycja!

Liczne badania z ostatnich dziesięcioleci dowodzą, że w czystym otoczeniu pracownicy pracują wydajniej, a wyniki ich pracy są wyższej jakości niż w przypadku pracy w zapylonym, brudnym środowisku.

Po pierwsze, w czystym środowisku pracuje się przyjemniej niż w brudnym. Pracownicy widzą, że przedsiębiorstwo troszczy się o nich, a nie tylko o produkt. 

Po drugie, wdychanie drobnych cząsteczek dymu i pyłu ma wpływ na ludzki organizm. Pracownicy są nieustannie zmuszeni do czyszczenia nosów zatkanych przez większe cząstki pyłu, przez co nie obsługują maszyn z optymalną wydajnością. Drobniejsze cząstki pyłu i dymu przenikają przez nos i drogi oddechowe do płuc, co negatywnie wpływa na nasycenie krwi tlenem. Mniejsze natlenienie krwi sprawia, że pracownicy mają mniej energii, przez co wolniej pracują. Obniżenie ilości tlenu we krwi naraża też organizm na choroby, zaś częstsze zwolnienia chorobowe powodują dodatkowe zmniejszenie wydajności produkcji.

Wreszcie pracownicy, którzy czują się zdrowi, zazwyczaj są szczęśliwsi. Po wielogodzinnych szkoleniach pracowników, nie chcemy, aby szukali pracy gdzie indziej. Nieustanne szkolenie nowych pracowników jest niekorzystne, zagraża wydajności i rentowności przedsiębiorstwa.

Systemy odprowadzania pyłu, dymu, oparów i mgły olejowej firmy Nederman mogą poprawić jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, prowadząc do większej efektywności produkcji, mniejszej ilości zwolnień chorobowych i lepszej retencji pracowników, którzy dobrze znają swoją pracę.