Rozwiązania do odciągu pyłów w branży obróbki kompozytów

Regulacje prawne dotyczące pyłów wybuchowych

Regulacje prawne dotyczące pyłów wybuchowych – ATEX i NFPA – zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy

Niemal wszystkie miejsca pracy na świecie, nowo powstające i już istniejące, muszą spełniać wymagania prawne określone w dyrektywach ATEX i normach NFPA dotyczących pyłów wybuchowych. Pracodawcy mają obowiązek dokonania oceny i klasyfikacji środowisk pracy w celu określenia występujących w nich zagrożeń. Ponadto urządzenia produkcyjne muszą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych i normach technicznych. Dyrektywa europejska dotycząca urządzeń ma zastosowanie do wszystkich maszyn wprowadzanych na rynek europejski i określa obowiązki producenta w odniesieniu do zapobiegania zapłonowi i minimalizowania skutków wybuchu.

 Nederman oferuje systemy odciągowe spełniające wymagania ATEX i NFPA

  • Potwierdzono odporność filtra na deflagrację przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
  • Zgodność z wymogami ATEX i NFPA zapewniają drzwi lub panele przeciwwybuchowe.
  • Ryzyko rozprzestrzeniania się wybuchu można wyeliminować, instalując urządzenia zabezpieczające, takie jak zawory obrotowe, klapy zwrotne, itp.
  • Wentylatory mają certyfikat ATEX dotyczący odprowadzania pyłów potencjalnie wybuchowych.