Systemy odciągu spalin do jednostek straży pożarnej i służb ratowniczych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostkach straży pożarnej i służb ratowniczych

Spaliny mogą mieć poważny wpływ na zdrowie strażaków

W jednostkach straży pożarnej i służb ratowniczych spaliny oleju napędowego powstają wtedy, gdy silnik wysokoprężny spala olej napędowy. Jest to złożona mieszanina tysięcy gazów i cząstek (sadzy), zawierająca różne toksyczne zanieczyszczenia powietrza. Należy do nich wiele znanych i domniemanych substancji rakotwórczych (jak benzen, arsen i formaldehyd). Spaliny zawierają również inne szkodliwe zanieczyszczenia, w tym tlenki azotu. W dłuższym okresie czasu powtarzające się narażenie na działanie szkodliwych związków jest równie niebezpieczne jak dym papierosowy. Spaliny przedostają się do pomieszczeń, w których strażacy spożywają posiłki, śpią i spędzają czas. Wnikają nawet w odzież. Nic dziwnego, że zapadalność strażaków na choroby nowotworowe jest wyjątkowo wysoka.

Odciąg spalin bezpośrednio z rury wydechowej

Systemy odciągu spalin firmy Nederman zaprojektowane zostały specjalnie z myślą o pojazdach ratowniczych. Spaliny odprowadzane są w jedyny skuteczny sposób, to znaczy bezpośrednio z rury wydechowej. Ponad 100 000 systemów firmy Nederman zainstalowanych w jednostkach służb ratowniczych na całym świecie to dowód, że wiemy, co robimy!