Rozwiązania do odciągu dymów spawalniczych

Zagrożenia dla zdrowia podczas prac spawalniczych

Ochrona przed niebezpiecznymi dymami spawalniczymi

Spawacze narażeni są na działanie niebezpiecznych substancji, które mogą spowodować czasową niezdolność do pracy, a nawet konieczność wcześniejszego przejścia na emeryturę. Różne metody spawania powodują powstawanie różnych ilości dymów zawierających różne stężenia substancji niebezpiecznych. Do elementów wysokiego ryzyka należą: sześciowartościowy chrom Cr(VI), mangan, nikiel i ołów. Toksyczność dymów zależy od wielkości cząstek (0,01–1 μm). Mniejsze cząstki są bardziej niebezpieczne, ponieważ łatwiej przedostają się głęboko do płuc. Ilość i rodzaj powstających dymów spawalniczych zależy od parametrów spawania i używanych materiałów. Dlatego nie można kategorycznie stwierdzić, że jedna metoda jest zawsze lepsza lub gorsza od drugiej. Obecnie coraz częściej stosuje się  metody spawania MIG, MAG i TIG. Metody te zazwyczaj prowadzą do poprawy środowiska pracy.

Główne zagrożenia związane ze spawaniem

Z różnymi procesami spawalniczymi i materiałami powlekanymi wiążą się różne zagrożenia. Do poważnych chorób wiązanych z narażeniem na różne rodzaje dymów spawalniczych należą:

  • Rak płuc, jelit i wątroby
  • Uszkodzenie mózgu
  • Choroby neurologiczne
  • Zmniejszona pojemność płuc
  • Zapalenie płuc
  • Astma
  • Choroby skóry
  • Alergie
  • Problemy z płodnością

Rozwiązania firmy Nederman do wentylacji miejsc pracy

Dobre, bezpieczne środowisko pracy może pomóc w ograniczeniu zwolnień chorobowych i wcześniejszych przejść na emeryturę, poprawić jakość produktu końcowego i zwiększyć wydajność produkcji. Sukces firmy wymaga bezpiecznych i odpowiednich warunków pracy. 

Stwierdzono, że odciąg u źródła to najskuteczniejszy sposób wychwytywania i usuwania dymów. Wybierz najskuteczniejsze rozwiązanie dla swojego miejsca pracy! Firma Nederman oferuje różne rozwiązania do usuwania pyłów, dymów i cząstek. Wybór zależy od przeznaczenia odciągu i częstotliwości korzystania z niego.

Cząsteczki w dymach spawalniczych 
Cząstki stałe przechwycone z powietrza podczas 2 tygodni spawania. Jeden spawacz wytwarza 20–40 g dymów na godzinę, co odpowiada 35–70 kg rocznie.