Rozwiązania do odciągu dymów spawalniczych

Wydajność produkcji podczas spawania

Firma Nederman oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań odciągów dymów spawalniczych do ochrony zdrowia pracowników, ograniczania przestojów i zmniejszenia kosztów

Dymy spawalnicze mogą powodować problemy zdrowotne i negatywnie wpływać na produkcję. Konsekwencją jest obniżona wydajność, powtarzające się awarie, a ostatecznie mniejsze zyski. Brak odpowiednich środków bezpieczeństwa sprawia, że zagrożeni są nie tylko spawacze, ale również urządzenia produkcyjne i produkty końcowe. Zautomatyzowane urządzenia spawalnicze, takie jak roboty, oraz operatorzy mogą być narażeni na dymy spawalnicze i również wymagają ochrony. Wysoki standard BHP jest korzystny dla przedsiębiorstwa. 

Uruchamianie system odciągowego, gdy nie będzie używany, oznacza duże straty energii. Kosztowna jest nie tylko energia napędzająca silnik wentylatora, ale również ogrzewanie lub chłodzenie powietrza wymienianego. Dzięki falownikowym systemom sterowania wentylatorami firmy Nederman, przepływ odciąganego powietrza jest zawsze minimalny, co obniża koszty eksploatacyjne instalacji.

Dodatkowe oszczędności można uzyskać, jeszcze bardziej ograniczając zbędny odciąg powietrza poprzez łatwe w programowaniu regulatory czasowe, czujniki wykorzystania maszyn oraz automatyczne przepustnice (z napędem elektrycznym lub pneumatycznym) w punktach odciągu. Rezultatem jest lepsza wydajność systemu, dłuższe okresy międzyprzeglądowe, szybsze czyszczenie i rzadsza wymiana filtrów, a w konsekwencji – niższe koszty operacyjne i mniej przestojów.