FlexPak

För utsugning av svetsrök, slipdamm, metallspån, kompositmaterial, damm och partiklar. Även lämplig som central utsugsenhet för anslutna arbetsstationer och maskiner.

FlexPAK 800

Den ledande utsugslösningen. Alltid med rätt kapacitet.

Läs mer
FlexPAK 1000

Den ledande utsugslösningen. Alltid med rätt kapacitet.

Läs mer
FlexPAK 800 DX

Den ledande utsugslösningen. Alltid med rätt kapacitet.

Läs mer
FlexPAK 1000 DX

Den ledande utsugslösningen. Alltid med rätt kapacitet.

Läs mer