Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Avgasutsug

Genom att avlägsna fordonsavgaser håller du personalstyrkan frisk och lokaler och utrustning i gott skick

Allmänventilation och återcirkulationssystem räcker inte  för att leda bort dieselångor. Den effektivaste metoden att fånga upp fordonsavgaser är utsugning direkt vid källan. Utsugning av avgaser ger en säkrare och behagligare arbetsmiljö.

Nedermans avgasutsugsystem är specialkonstruerade för utryckningsfordon. Avgaserna fångas upp direkt från avgasrörets mynning vilket är den  effektivaste metoden. Mer än 100 000 Nederman avgasutsug installerade i utryckningsstationer  över hela världen är ett tydligt bevis på det!
 

Överallt där fordon måste ha motorn igång inomhus krävs avgasutsug. Det kan vara svårt att föreställa sig hur fort avgaserna från en kallstartad motor fyller en sluten lokal med livsfarliga avgaser. Det handlar om några få minuter. Även vid låga koncentrationer leder upprepad exponering av hälsofarliga och cancerframkallande avgaser till allvarliga hälsoproblem.

Utan kontroll och utsugning kan fordonsavgaser leda till:

 • Sjukdomsdrabbade anställda
 • Ökat underhåll av anläggningen
 • Skador på känslig elektronik i verkstadsutrustning

Avgasskenor och spår för fordon i rörelse

System med avgasskena och spår för  fordon i rörelse erbjuder ergonomiska och pålitliga lösningar med direkt  uppfångning och evakuering av avgaserna från  avgasröret, vilket är den effektivaste metoden. Utsugsenheten består av löpvagn, sugslang och  munstycke anslutet till fordonets avgasrör. Fordonet  drar sugenheten längs skenan med  kontinuerlig och säker evakuering av avgaserna

Nederman utsugssystem för fordonsavgaser

 • Skensystem - kostnadseffektiva inbackningssystem för små till medelstora stationer
 • Skensystem - kostnadseffektiva genomfarts- eller inbackningssystem för medelstora och stora stationer

Kopplingar

Nedermans system med skenor och spår kan utrustas med pneumatisk eller magnetisk till- och frånkoppling till avgasröret. Munstycken med pneumatisk tillkoppling är idealiska för stationer med olika typer av fordon, medan elektromagnetisk tillkoppling erbjuder optimal utsugseffektivitet. 

Elektromagnetiska system

 • Elektromagneten kopplar utsugsenheten till fordonet
 • Möjliggör snabbare utfart
 • Extremt hög avgaskapacitet
 • Idealiskt för stationer med många utryckningar
 • Levereras med Nederman MagnaRail, MagnaTrack ST och MagnaTrack HS

Pneumatiska system

 • Munstycket utvidgas med komprimerad luft för att ge en hårt åtsittande tätning runt avgasröret.
 • Idealiskt för stationer med flera olika typer av fordon 
 • Två storlekar på munstycken för olika avgasrör
 • Snabbkoppling för enkelt byte av munstycke
 • Levereras med Nederman Pneumatic Rail System PRS och Pneumatic Track System PTS