Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Hälsa och säkerhet Brand- och utryckningsstationer

Avgaser kan få allvarliga konsekvenser för brandmäns hälsa

Dieselavgaser förekommer i alla brandstationer och genereras när en motor förbränner dieselbränsle. Avgaserna består av en komplex blandning av tusentals olika gaser och partiklar (sot) som innehåller en mängd giftiga luftföroreningar. Dessa omfattar många kända eller missänkt cancerframkallande föreningar (bensen, arsenik och formaldehyd). I avgaserna finns även andra skadliga föroreningar, bland annat kväveoxider. Upprepad exponering över tid är lika farligt som att utsättas för cigarettrök. Avgaserna sprids dessutom till delarna av byggnaden där brandmännen äter, sover och vistas. Det tränger även in i kläderna. Studier visar att brandmän drabbas av cancer oftare än andra yrkesgrupper.

Avgasutsug direkt på avgasröret

Nedermans avgasutsug är specialkonstruerade för utryckningsfordon. Avgaserna fångas upp direkt från avgasrörets mynning vilket är den effektivaste metoden. Mer än 100 000 Nederman-system installerade i utryckningsstationer över hela världen är ett tydligt bevis på det!