Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Livscykelkostnader Brand- och utryckningsstationer

En ren, säker och välordnad band- eller utryckningsstation ger ett professionellt intryck och högre vinst.

Nederman är specialiserat på att ta fram optimala lösningar för brand- och utryckningsstationer till lägsta möjliga totalkostnad under investeringens livscykel. Från en och samma leverantör får du tillgång till den senaste tekniken som utvecklats i samarbete med ledande företag inom  fordonsbranschen. Vi hjälper dig hela vägen – från förstudie, planering, installation och driftsättning till underhåll och service. Uppbackat av mer än 60 års erfarenhet.  En stark lokal närvaro med återförsäljare och distributörer garanterar att vi alltid finns nära till hands.

  • Utsugssystem för svetsrök och fordonsavgaser skyddar personalen mot hälsofarliga ämnen och minskar antalet sjukskrivningar
  • Slang- och kabelupprullare som är lättåtkomliga och inte är i vägen  när de inte används ökar effektiviteten och arbetsplatssäkerheten
  • Olje- och vätskehanteringssystem eliminerar spill och svinn – och ger ökad lönsamhet