Hantering och återvinning av papper och fibermaterial

Papper och fibermaterial

Skydda pappers- och kartongtillverkningen mot dammexplosioner med ett nyckelfärdigt system från Nederman

Industriprocesser för papper och kartong genererar fint, luftburet damm och trycksvärta. Fint damm som detta kan orsaka allvarliga andningsproblem hos anställda över tid och leda till astma, bronkit, allergiska reaktioner, ögoninflammation och andnöd. Riskområden är pappersbruk, pappersåtervinningsanläggningar, postsorteringscentraler mm.

I tillräckligt stora koncentrationer kan pappers- och kartongdamm vara explosionsfarligt. Det enda sättet att minska dammhalten i luften är att avlägsna dammet från området. I vissa anläggningar dammas maskinerna endast av, vilket leder till högre koncentrationer luftburet damm, vilket i sin tur kan leda till dammexplosioner.

Nederman har många års erfarenhet av hantering av besvärligt damm. Vi kan erbjuda alla produkter som krävs för kompletta nyckelfärdiga lösningar för pappers- och kartongtillverkning. Vi utvecklar, tillverkar och installerar alla komponenter i din luftreningslösning. Dessutom är Nederman expert på gällande föreskrifter och hur de påverkar dammavskiljning. Vi kan leverera system som uppfyller alla gällande standarder och är ATEX-godkända. Skydda pappers- och kartongtillverkningen mot dammexplosioner med ett nyckelfärdigt system från Nederman.