Nedermans lösningar för materialhantering och återvinning

Produktionseffektivitet | Materialhantering och återvinning

Effektiv hantering och förvaring av material säkerställer ett kontinuerligt flöde av material till andra processer över korta avstånd med bibehållen säkerhet för personalen.

Effektiv hantering och förvaring av material säkerställer ett kontinuerligt flöde av material till andra processer över korta avstånd med bibehållen säkerhet för anställd personal. Olämplig hantering och förvaring av material leder ofta till olyckor och driftstopp.

Nedermans materialhanterings- och förvaringsutrustning optimerar din transport- och lagerkapacitet och bidrar till dina anställdas säkerhet. Många av Nedermans materialhanterings- och förvaringsprodukter är ATEX-godkända för explosionsfarligt damm och hjälper till att skydda din anläggning mot dammexplosioner.

Nedermans lösningar för materialhantering och förvaring omfattar:

  • Pneumatiska transportsystem
  • Mekaniska transportörer
  • Silos
  • Cyklonfilter och dammavskiljare
  • Rör- och kanalsystem
  • ATEX-godkända produkter 

Återvinning

Kylvätskor är avgörande inom metallbearbetningsindustrin. Byte och hantering av förbrukade kylvätskor är både dyrt och tidskrävande. Nederman erbjuder lösningar för rening och återvinning av skärvätska som också omhändertar metallspån och annat avfall från produktionen.

  • Minskar dina utgifter för dyra kylvätskor.
  • Metallspån och annat produktionsavfall som är rent från olja och kemikalier har ett högre värde i återvinningskedjan.

Blästermedel är dyrt, tar tid att byta och förorenar närmiljön om det inte omhändertas och återvinns.

  • Minskar dina utgifter för dyra blästermedel.
  • Skyddar miljön