Utsugsarmar för laboratorier och elektronikindustri

Hållbar produktion

Vårt löfte – ren luft, ren vinst

Att leverera ren luft ren luft är det vi är bäst på. Vi hjälper kunder runt om i världen att skydda sina anställda, sin produktion och miljön från damm, rök och avgaser.

Ren vinst handlar dels om att göra det möjligt för våra kunder att effektivisera sina processer och dels om vårt engagemang för ärlighet och öppenhet kring hur vi gör affärer. Vi gör skillnad genom att dela vår kunskap och expertis för att hjälpa kunder runt om i världen producera säkrare och renare, mer resurseffektivt och mer lönsamt. 

Tillämpningar för laboratorium