Utsugssystem för fordonsavgaser

Utsugning av damm och rökgaser

Nederman erbjuder stationära och mobila lösningar för utsugning och filtrering av damm och rök från svetsning, skärning och ytbehandling

Svetsning, skärning och slipning genererar hälsofarligt damm som förorenar fordon och lokaler. Det är bevisat att punktutsug vid källan är det effektivaste sättet att fånga upp och suga ut svetsrök och annan giftig rök. Med denna metod minimeras risken för att operatören utsätts för hälsofarliga rökgaser. 

Det enda som krävs för effektiv utsugning av svetsrök vid källan är ett lättplacerat punktutsug med välkonstruerad huv, korrekt utsugseffekt och en riskmedveten svetsare som placerar utsugshuven på rätt sätt så att röken inte hamnar i inandningsluften eller sprids i verkstadslokalerna. 

Utsugning av svetsdamm och rök vid källan med utsugsarmar

Nederman erbjuder många olika modeller av utsugsarmar. Full flexibilitet och lätta att positionera. Armarna kan anslutas till både stationära och mobila vakuumaggregat och filterenheter.

Utsugsarmar

Den effektivaste lösningen för att avlägsna svetsrök är punktutsug direkt vid eller nära källan. Utsugsarmarna, som ibland kallas snorklar, varierar i diameter och längd och kan placeras 6 – 15 tum från rökkällan. De har i regel en utsugskapacitet på 500 – 1000 CFM. Tack vare många olika modeller och varianter av utsugsarmar finns det modeller för olika behov t.ex. utsugsarmar som passar i trånga utrymmen eller har en räckvidd på 7 meter eller mer. Nederman har ett stort utbud av utsugsarmar för svetsrök som erbjuder full flexibilitet och är enkla att placera rätt för den aktuella arbetsuppgiften. Armarna kan anslutas till både stationära och mobila vakuum- och filterenheter.

Ytbehandling

Ytbehandling genom sandblästring innebär att ytan beskjuts med en ström slipande material (t.ex. glaskulor, stålsand osv.) under högt tryck för att utjämna en grov yta, forma en yta eller avlägsna föroreningar som t.ex. färg eller rost.

En av svårigheterna i samband med blästring är att förhindra att blästermedlet sprids utanför arbetsområdet och förorenar andra områden. Ytbehandling ska utföras i ett avskärmat utrymme. Detta görs oftast i ett särskilt blästerbås som är helt avskilt från de övriga lokalerna, vilket betyder att komponenterna antingen måste flyttas till blästringsbåset eller kapslas in vilket leder till ökade driftkostnader.

Ytbehandling med vakuumbläster

Nedermans vakuumbläster ökar produktiviteten avsevärt tack vare det smart konstruerade blästermunstycket i kombination med icke-pulserande strömmen av blästermedel. Du avverkar större ytor snabbare och sparar pengar tack vare färre maskinstopp och minskade slipmedelskostnader. Med en vakuumbläster kan du arbeta oavbrutet och återanvända samma blästermedel flera gånger, beroende på typ av slipmedel. Under blästringsprocessen fångar vakuumblästern upp dammet i plastpåsar. Effektiv förseparation av blästermedel med automatisk omvänd luftrensning av filtren gör att filtren håller längre.