Utsugssystem för fordonsavgaser

Slang- och kabelupprullare

Optimerad luft-, el- och vätskehantering med Nedermans kabel- och slangupprullare

Ständigt slitage gör utrustningen mindre effektiv och kan även utgöra en säkerhetsrisk. Regelbunden översyn och byte av förslitna delar är en grundläggande förutsättning för att kunna undvika dyra driftstopp och störningar. Maximera driftsäkerheten, skydda hälsan och öka utrustningens livslängd. Slang- och kabelupprullare ger förbättrad ergonomi och gör arbetsplatsen effektivare. 

Nedermans försörjningssystem för olja, smörjfett och vätskor säkerställer att varje fordon får exakt rätt mängd och tillhandahåller samtidigt ett tillförlitligt faktureringsunderlag. Arbetsstationerna försörjs via olika slangrullar anslutna till centrala smörjmedelsbehållare. I dessa system ingår även utrustning som gör arbete i smörjgropar renare och säkrare.


kabel- och slangupprullare