Utsugssystem för fordonsavgaser

Livscykelkostnader för fordonsverkstäder

En ren, säker och välordnad fordonsverkstad ger ett professionellt intryck och även högre vinst

Nederman är specialiserat på att ta fram optimala lösningar för fordonsverkstäder till lägsta möjliga totalkostnad under investeringens livscykel. Från en och samma leverantör får du tillgång till den senaste tekniken som utvecklats i samarbete med ledande företag inom  fordonsbranschen. Vi hjälper dig hela vägen, från förstudie och planering, till installation, driftsättning, underhåll och service. Uppbackat av mer än 60 års erfarenhet.  En stark lokal närvaro med återförsäljare och distributörer garanterar att vi alltid finns nära till hands.

  • Utsugssystem för svetsrök och fordonsavgaser skyddar personalen mot hälsofarliga ämnen och minskar antalet sjukskrivningar
  • Slang- och kabelupprullare som är lättåtkomliga och inte i vägen  när de inte används ökar effektiviteten och arbetsplatssäkerheten
  • Olje- och vätskehanteringssystem eliminerar spill och svinn och ger ökad lönsamhet
  • Vakuumsystem för utsugning av svetsrök direkt på svetspistolen, utsugning av damm från slipning, putsning och kapning, uppsamling av spån, allmän städning osv.