Minimum Quantity Lubrication (MQL) sätter en ny standard för processluftrening för metallbearbetningsprocesser

MQL är en lösning som minskar förbrukningen av olja och vatten i metallbearbetningsprocesser och ger avsevärda kostnadsbesparingar. I samband med högre produktionstakt och att volymen av metallbearbetning har ökat, har även användningen av skärvätskor och kylvätskor ökat. Underhållet av skärvätska kan bli mycket dyrt. MQL kan tillämpas för att göra stora kostnadsbesparingar och minska miljöpåverkan genom att minska förbrukningen av olja och vatten.

Vad är minimalsmörjning/MQL?
Istället för att kyla och smörja genom att dränka arbetsstycket i skärvätska innebär MQL-processen att oljan finfördelas innan den injiceras i en tryckluftström som riktas mot verktyget och arbetsstycket. Med andra ord sker kylning med luft, medan oljan smörjer och minskar friktionen. 

Vår lösning
Nederman Filtac har utvecklat nya högeffektiva (och patentsökta) filtreringssystem som enkelt kan anpassas till befintlig, traditionell processluftrening. 

Lär dig mer om MQL-processen och dess fördelar.