Nedermans Knowledge Center med insikter och nyheter

Kunskap som utvecklar din verksamhet!

Det är här vi samlar vår kunskap och delar med oss av lärdomar som hjälper dig effektivisera din verksamhet. Besök den här sidan ofta!

Filtrera:

Optimera ditt utsugssystem för att förbättra luftkvaliteten och energieffektiviteten

2018-03-12

Många industrier genererar utsläpp som påverkar luftkvaliteten och miljön. Därför är det viktigt att använda utrustning som t.ex. utsugsarmar som avlägsnar skadlig rök, damm, gas och ånga. Genom att använda utsugsarmar på ett effektivt sätt kan du göra arbetsmiljön säkrare och mer energieffektiv. I den här bloggartikeln får du lära dig hur du optimerar effektiviteten av ditt utsugssystem.

Avskiljning av oljedimma i produktionsmiljön skapar gyllene tillfällen för Schalins

2017-05-31

Schalins hade problem oren luft på grund av oljedimma, samt att guldstoft fastnade i ventilationskanalerna och därmed inte kunde återföras till processen. Till följd av detta var arbetsmiljön ohälsosam. Anställda riskerade att utveckla allergier och företaget riskerade sämre vinst. För att förbättra arbetsmiljön och minska underhållskostnaderna, valde Schalins att installera Nedermans Filtac OSF 2000 filter med partikelfälla för guldstoft.