Nedermans Knowledge Center med insikter och nyheter

Kunskap som utvecklar din verksamhet!

Det är här vi samlar vår kunskap och delar med oss av lärdomar som hjälper dig effektivisera din verksamhet. Besök den här sidan ofta!

Filtrera:

Optimera ditt utsugssystem för att förbättra luftkvaliteten och energieffektiviteten

2018-03-12

Många industrier genererar utsläpp som påverkar luftkvaliteten och miljön. Därför är det viktigt att använda utrustning som t.ex. utsugsarmar som avlägsnar skadlig rök, damm, gas och ånga. Genom att använda utsugsarmar på ett effektivt sätt kan du göra arbetsmiljön säkrare och mer energieffektiv. I den här bloggartikeln får du lära dig hur du optimerar effektiviteten av ditt utsugssystem.

lasrook

Hälso- och säkerhetsrisker i samband med svetsning

2017-10-19

För en svetsare handlar yrkesskickligheten om mer än att bara kunna svetsa effektivt. Det handlar även om att känna till riskerna inom yrket och hur man arbetar säkert med bra utrustning. Det finns ett antal olika svetsmetoder. Oavsett metod finns föreligger alltid en viss brandrisk och hälsorisker från rökgaser och strålningsvärme. Exponeringen till hälsofarliga ämnen som finns i svetsrök kan minskas genom välja en annan svetsmetod.