Förbättra luftkvalitet och energieffektivitet med Nedermans ledade utsugsarmar som erbjuder optimal utsugseffektivitet.

Hur skapar man en ren och säker laboratoriemiljö med hjälp av justerbara utsugsarmar? Utsug är ett av Nedermans specialistområden. I samarbete med tekniska universitetet i Köpenhamn, har Nederman publicerat en teknisk rapport som beskriver hur korsdrag, huvposition, operatörens kropp, osv. påverkar utsugseffektiviteten. Dokumentet ger även rekommendationer hur utsugssystem kan optimeras för hög effektivitet med låg energiförbrukning.

Dokumentet beskriver bland annat vilka faktorer som man måste ta hänsyn till vid planering av laboratorier med ledade utsugsarmar.

Fysiska begränsningar – att tänka på:

  • Korsdrag orsakad av befintlig rumsventilation
  • Placeringen av befintlig utrustning
  • Operatörens position och rörelsemönster i laboratoriet
  • Utsugsarmens position

Källor till föroreningar – att tänka på:

  • Har specifika punkter där förorening kan uppstå
  • Storleken på föroreningskällan
  • Föroreningens molntyp
  • Föroreningens toxicitet

Ladda ner Nedermans tekniska rapport för att lära dig mer om hur man maximerar utsugseffektiviteten med ledade utsugsarmar.