En av Europas största produktionsanläggningar för bilmotorer och bilar valde Nedermans lösningar för filtrering av oljedimma

En stort problem för den nya fabriken var den ineffektiva tekniken för att filtrera oljedimman vid produktionslinjen för motorblock. Efter installationen av Nedermans Fibre Drain-baserade lösning för hantering av oljedimma är numera luften ren vilket även har minskat underhållet och förbättrat arbetsmiljön.

Kund: En av Europas största produktionsanläggningar för bilmotorer och bilar
Land: Ungern
Produkt: Filtac OMF 2000 (2 st), OMF 4000 (4 st) OMF 6000 (2 st)
Fördelar: Förbättrad filtreringseffektivitet, färre filterbyten tack vare ökad livslängd på filter och lägre underhållskostnader

2013 öppnades en av Europas största produktionsanläggningar för bilmotorer och bilar i Ungern. 2016 tillverkades strax över 1,9 miljoner bilmotorer och 123 000 fordon.  

Utmaningar 

En av anläggningens största problem var oljedimman som bildades under tillverkningen av motorblocken. Produktionslinjen för motorblock hade oljedimavskiljare  med föråldrad filtreringsteknik och låg effektivitet. Oljedimman orsakade omfattande skador i byggnadens takstomme vilket ledde till dyrt underhåll och produktionsstörningar.

Lösning

Filtac presenterade vårt FibreDrain-koncept för tillverkaren i Ungern. Motorblockslinjen utrustades med Filtac OMF-enheter och luften är numera fri från oljedimma. Maskinverktygen genererar en emulsionsdimma med en koncentration på cirka 18 mg/m3, vilket kräver väldigt effektiva filter med lång livslängd på grund av kontinuerlig drift.

Maskinell tillverkning av motorblock och cylinderlock är tillämpningar som Filtac har satsat stort på  under de senaste åren. Unika filterkombinationer filterkombinationer för högeffektiv  oljedimavskiljning har utvecklats.

Efter installationen av Nedermans Fibre Drain-baserade lösning för hantering av oljedimma är numera luften ren vilket även har minskat underhållet och förbättrat arbetsmiljön.


Färre filterbyten tack vare filter med ökad livslängd
Färre filterbyten tack vare filter med ökad livslängd
Färre filterbyten tack vare filter med ökad livslängd
Färre filterbyten tack vare filter med ökad livslängd