Avskiljning av oljedimma i produktionsmiljön skapar gyllene tillfällen för Schalins

Schalins hade problem oren luft på grund av oljedimma, samt att guldstoft fastnade i ventilationskanalerna och därmed inte kunde återföras till processen. Till följd av detta var arbetsmiljön ohälsosam. Anställda riskerade att utveckla allergier och företaget riskerade sämre vinst. För att förbättra arbetsmiljön och minska underhållskostnaderna, valde Schalins att installera Nedermans Filtac OSF 2000 filter med partikelfälla för guldstoft.

Kund: Schalins Ringar
Land: Sverige
Produkt: Filtac OSF 2000
Fördelar: Hälsosammare arbetsmiljö

Sedan 1944 har Schalins Ringar tillverkat förlovningsringar, vigselringar  såväl som andra typer av smycken. Mycket har hänt sedan företaget grundades och tack vare fortsatt utveckling och skickliga guldsmeder, är det familjeägda företaget en av de största ringtillverkarna  i Skandinavien. 

I produktionsanläggningen i Östersund, inte långt ifrån  Sveriges mittpunkt – smälts guldet i företagets egna ugnar. Produktionsprocessen omfattar allt  från legering och infattning av ädelstenar till polering och gravering. Schalins  är måna om miljön och vidtar särskilda åtgärder för att säkerställa att varje steg i produktionen har så liten miljöpåverkan som möjligt och att inga metaller går till spillo.

Utmaningar

Schalins hade problem med oren luft orsakad av oljedimma , samt att guldstoft fastnade  i ventilationskanalerna och därmed inte kunde återföras till processen. Till följd av detta var arbetsmiljön ohälsosam. Anställda riskerade att utveckla allergier och företaget riskerade sämre vinst.

Orsak/effekt

Schalins ville skapa en hälsosammare arbetsmiljö och minska sina underhållskostnader.

Lösning

Nedermans lösning består av en Nederman Filtac OSF 2000 med partikelfälla för guldstoft. Nederman erbjöd även rådgivning för ombyggnad av vissa processer för att öka produktionseffektiviteten.