Fokus på hållbar produktion - Effektiva filtreringssystem från Nederman sänker CO2-utsläpp i livsmedelskedjan

Förpackningen har en avgörande roll när det gäller att sänka koldioxidutsläpp i livsmedelskedjan. Nederman är en världsomspännande leverantör till en ledande tillverkare inom förpackningar som skyddar livsmedel, ett företag med starkt hållbarhetsfokus som aktivt bidrar till att minska koldioxidutsläppen genom sina förpackningslösningar.

Nedermans kund har som målsättning att minska sin klimatpåverkan trots stor tillväxt. För att lyckas med sin ambition är hållbarhet ett av tre kriterier i valet av leverantörer. Nedermans system bidrar till att avlägsna fukt och damm från skärmaterial, vilket är avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. Nedermans lösning med patronfilter har högre effektivitet vilket kräver lägre tryckluftstryck, vilket hjälper till att hålla koldioxidutsläppen till ett minimum. Nederman rapporterar årligen sin hållbarhetsprestation till kundens leverantörskvalificeringssystem i syfte att verifiera att våra produkter är effektiva och vår verksamhet och försörjningskedja är etisk och ansvarsfull. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa våra kunder att skapa värde genom att effektivisera produktionsprocesserna, förbättra arbetsmiljön samt minska miljöpåverkan? Läs mer om Nederman´s hållbarhetsåtaganden. 

Du kan alltid kontakta Nedermans experter inom industriell luftfiltering för att få reda på mer om hur du kan öka er produktionseffektivitet.