Optimera dina industriella luftreningslösningar

Nederman SmartFilter-lösningar för damm- och rökutsug sammanför ledande filtreringsteknik med IoT-anslutning på ett sätt som leder till förbättrad luftkvalitet, lägre driftskostnader och en säkrare arbetsplats. Sensorer och kontroller övervakar viktiga komponenter för att hålla systemet igång pålitligt och effektivt. I kombination med abonnemang för fjärrövervakning, service och support är du beredd att ta kontroll över din industriella luftfiltrering.

SmartFilter kan skräddarsys helt efter kundens behov med ett luftflöde på upp till 100 000 m3/h. Eftersom systemet är modulbaserat kan det konfigureras som både fristående lösning och flerfilterlösning för mer krävande tillämpningar. Har du begränsat golvutrymme eller är det lågt i tak? Med en flexibel, modulbaserad konstruktion, flera filter- och konfigureringsalternativ och en mängd olika tillval och tillbehör  kan din Nederman SmartFilter-enhet anpassas efter de specifika behoven på just din anläggning.

När du kombinerar Nederman SmartFilter-lösningar för damm- och rökutsug med digitalt stöd går du från gissningar till hårda filtreringsfakta med framtidssäker teknik och support. Detta är Nedermans bidrag till din övergång till Industry 4.0 och det smarta fabrikskonceptet. Systemet har samma konstruktion världen över för bästa möjliga underhåll och support. De här överensstämmer med alla globala bestämmelser, vilket är särskilt viktigt för tillämpningar med explosionsfarligt damm (ATEX/NFPA). Förhindra kostsamma driftstopp genom att vidta förebyggande åtgärder vid rätt tidpunkt.

Lösningen SmartFilter-lösningar är optimerade för lång filter livslängd förlänger filtrets livslängd, underlättar underhåll, minskar ägandekostnaden och skyddar både medarbetarna och fabriken på ett effektivt sätt.

Viktigaste egenskaper

Smart patronlösning
Filtreringssystemet med MCP- och LCP SmartFilter har en ny, innovativ patronkonstruktion (patentsökt). Formen, som ligger någonstans mellan en fyrkant och en cirkel, utnyttjar det fyrkantiga utrymmet i dammavskiljaren på ett optimalt sätt och ökar luftflödet per m2 genom patronen. Därmed minskar systemets storlek och fotavtryck.  

Smidigare underhåll och enkelt att byta filter med främre (MCP) eller övre (LCP) patronåtkomst. Dessutom innebär det att främre åtkomst till patroner får plats under t.ex. tak, rörsystem och liknande. Filtret kan bytas utan verktyg och försluts genom att vridas ett kvarts varv. Patronerna placeras vertikalt vilket förhindrar att damm ansamlas på filtermaterialet.

Sensorer och smarta rengöringssystem
Sensorer övervakar kritiska faktorer och främre åtkomst till patroner, så som luftflöde, avfallsnivå, utsläpp och filterrengöringssystemets effektivitet. Vi har olika sensorpaket anpassade för olika tillämpningar och produktkonfigurationer. MCP- och LCP SmartFilter har avancerade rengöringsfunktioner i form av de patenterade teknikerna IntelliPULSE™ och UniClean®. Rengöringsfunktionerna bidrar till lägre energikostnader och ser till att filtret håller länge.

Digital plattform – Insight-kompatibel

Nederman SmartFilter- lösningar är IoT-kompatibel, det vill säga klar och färdig att anslutas till Nedermans molnbaserade analyslösning Nederman Insight Analytics. Lösningen ger djupgående kunskaper om aktuell och tidigare filterprestanda samt varningar och larm vid fastställda gränsvärden för snabb problemlösning. Den är åtkomlig via både webbläsare och appar för fullständig tillgänglighet och flexibilitet. Läs mer om våra övervakningsmoduler och prenumerationsalternativ här: myAir.

Är du inte säker på vilket SmartFilter som matchar dina behov?

 

Det korta svaret – varför behöver du en Nederman SmartFilter?

Lösningen har många funktioner som förlänger filtrets livslängd och minskar den totala ägandekostnaden. Som användare kan du driva och underhålla filtreringssystemet mer effektivt och förbättra anläggningens produktivitet, medarbetarnas säkerhet, lagefterlevnaden och energiförbrukningen. Kontakta våra lokala säljare där du bor och påbörja processen mot en helt skräddarsydd lösning. Vi hjälper gärna till!

Finns för försäljning i EMEA.

 

Kontakta oss