In- och utloppsstos inklusive

ArtNo 14322166

In- och utloppsstos inkl. skyddsgaller