Luftflödesindikator 40-600 Pa

ArtNo 10375374

Luftflödesindikator 40-600 Pa

Tillbehör för dessa modeller

Frekvensomformare Fan Inverter

Frekvenskonntroll av Nedermans fläktar i processventilationssystem.

Läs mer
Utsugsarm NEX HD

Idealisk rök- och stoftutsugning för tung svetsning där höga luftflöden är ett krav

Läs mer
Utsugsarm NEX MD

NEX MD utsugsarm för svetsrök och -damm är med sitt höga luftflöde och ringa tryckfall perfekt för medeltunga till tunga applikationer

Läs mer
Utsugsarm Original

Originalarmen passar bra för utsug av svetsrök, ångor och damm i verkstadsmiljö

Läs mer
Utsugsarm Original CR

Utsugsarm lämplig för industrier med krav på korrisionsbeständig stoftuppsamling av svetsrök, ångor eller icke explosivt damm

Läs mer
Utsugsarm Teleskop

Armen är flexibel i alla riktningar och enkel att positionera och förlänga

Läs mer