Skarvdon 4"-4". (100 mm).

ArtNo 14504626

Skarvdon 4"-4". (100mm). Ersatt av 0050462600.