Pelare 3000

ArtNo 40170460

Pelare 3000

Tillbehör för dessa modeller

KSA 70 Spånavskiljare

Föravskiljning av metallspån och skärvätskor eller liknande material nära arbetsstationen för att förebygga slitage på rörsystemet.

Läs mer